با سیم رابط PT100 سنسورهای

يكي ديگر از انواع سنسورهاي PT100 كه از نظر شكل فيزيكي تنوع بسيار زيادي دارند سنسورهاي PT100 با كابل رابط ميباشد. در اين نوع سنسور سيم و يا كابل رابط مستقيما به سنسور موجود در نوك غلاف محافظتي متصل مي شود و به دليل حجم كوچك و نصب ساده در محلهايي كه فضاي كافي جهت نصب وجود ندارد بسيار مناسب است.انتخاب كابل مناسب با توجه به شرايط محيطي محل نصب از نكات مهم در هنگام خريد اين نوع PT100 مي باشد.

English
پاسخگویی سریع