متعلقات

متعلقات و قطعات جانبی بخش کوچک اما بسیار مهمی در کسب نتیجه مناسب در فرآیند اندازه گیری و کنترل هر کمیتی می باشد. استفاده از متعلقات و قطعات جانبی مناسب و با کیفیت گام بزرگی در دقت و اندازه گیری و کیفیت پارامترها و طول عمر سیستم دارد.با استفاده از کانکتور های مناسب هرنوع ترموکوپل در انتقال سیگنال ترموکوپل ها به لوازم اندازه گیری می توان بخش بزرگی از خطاهای ایجاد شده ناشی از افزایش طول سیم کشی را کاهش داد.همچنین استفاده از اتصالات الکتریکی و مکانیکی با جنس و متریال مناسب و دقیق می توان از اتلاف انرژی جلوگیری و به طول قطعات دیگر کمک شایانی کرد.وستا با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات با کیفیت ترین قطعات را انتخاب و دسته بندی نموده است.

English
پاسخگویی سریع