پرورش

Vesta is committed to building lasting partnerships and providing services to our customers that go beyond their expectations. One of the ways that we can be of service to you and help your business succeed in presenting our capabilities to customers is through training.

تیم ما از نرم افزار و مهندسان فروش در دسترس است به انجام آموزش محصول سفارشی می باشد، یا در کارخانه های ما یا در محل، به پیشبرد دانش خود را در نرم افزار و استفاده از محصولات و خدمات ما. ما با توجه به نیازهای خود را با آموزش و پرورش محصول اساسی و شاخه به کاربردهای خاص شروع می شود. برای اطلاعات بیشتر با پرسنل پشتیبانی فنی ما.

علاوه بر این، ما اطلاعات مربوط به محصول اولیه در دسترس آنلاین. برخی از اطلاعات آموزشی ما در زیر نشان داده شده است.

English
پاسخگویی سریع