ابزار دقیق

مشاهده محصولات

ابزار دقیق یا (instruments) در حقیقت مجموعه ای از ادوات و لوازم اندازه گیری الکتریکی می باشند که جهت تکمیل پروسه اندازه گیری کمیت های فیزیکی مانند دما کاربرد بسیار زیادی دارند.

ابزار دقیق کاربردی در فرآیند اندازه گیری دما:

این تجهیزات به سه گروه اصلی تقسیم می شوند.

1-      مبدل ها و ایزولاتورها و ترانسمیترها

2-      نشان دهنده و کنترلرها

3-      رکوردرها و ذخیره کننده ها

 

4-      مبدل ها و ایزولاتورها و ترانسمیترها

در پروسه اندازه گیری دما هنگامی که سنسورهای دما (ترموکوپل ها، ترمورزیستنس ها) کمیت دما را اندازه گیری و تبدیل به یک سیگنال الکتریکی می کنند این مقادیر باید محل دیگری جهت قرائت یا کنترل و یا هر نوع پردازش دیگری منتقل شوند.

هنگامی که محل و اندازه گیری دما توسط سنسور تا محل پردازش اطلاعات فاصله ای نزدیک تر باشد این مقادیر توسط سیستم های مناسب به کنترلرها و قرائت گر ها متصل می شوند.

اما در مواردی که تعداد سنسور های دما زیاد باشند یا فاصله محل اندازه گیری تا محل پردازش اطلاعات فاصله ای زیاد باشد احتیاج به انواعی از مبدل ها و ایزولاتورها می باشد.

چرا که سیم کشی های طولانی باعث صرف هزینه ای هنگفت می شود و همچنین خطای اندازه گیری بسیار زیاد خواهد بود.

در حقیقت مبدل ها یا ترانسمیترها کمیت الکتریکی دریافتی از سنسورهای دما را به یک سیگنال جریانی قابل انتقال به مسافت های طولانی تبدیل می کنند تا هم از استفاده سیم های جبران سازی خاص صرف نظر شود و هم افت و خطای اندازه گیری به حداقل برسد.

English
پاسخگویی سریع