فعال سازی گارانتی کالا

شرکت سپاهان باطری به منظور کنترل بهینه فرآیندهای کسب و کار و مدیریت بهینه و افزایش کیفیت و نهایتاً جلب رضایت مشتریان خود اقدام به استقرار سیستم های اطلاعاتی یکپارچه ERP نموده است. هدف از استقرار این سیستم ها دستیابی به مزیتهای بهره گیری از تکنولوژی روز در زمینه تبادل اطلاعات (IT) می باشد. شرکت سپاهان باطری در نظر دارد با بکارگیری سیستم های ردیابی قوی تر محصول گام های مؤثری در جهت بهبود فرآیند خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان خود بردارد هر کدام از محصولات تولیدی از انتهای فرآیند مونتاژ دارای کد ردیابی شده و در طی فرآیند شارژ دارای کد رهگیری می شود. در زمان ارسال کالا از انبار مشخصات باتریهای در سیستم خدمات پس از فروش ثبت می گردد که در این مرحله مشخص می گردد چه نوعی از باتری – با کدام ظرفیت عملکردی – برای کدام خریدار در کدام استان و در چه تاریخی ارسال شده است. چنانچه باتری فروخته شده دچار مشکل عملکردی شده و خریدار آنرا به یکی از پایگاهها یا عوامل خدمات پس از فروش شرکت در شهرستانها اعلام و ارائه نماید با استفاده از شماره سریال ثبت شده روی کارت گارانتی و از طریق شماره سریال حک شده اطلاعات باتری از سیستم خدمات پس از فروش استخراج و چنانچه مشمول شرایط گارانتی باشد از امتیازات گارانتی باتری می تواند استفاده نماید.
نام خود را وارد نمایید
Invalid Input
لطفا یک ایمیل معتبر وارد نمایید
وارد نمودن شماره همراه اجباری است
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
شماره سریال دستگاه را وارد نمایید
Invalid Input
English
پاسخگویی سریع