ترموکوپل با سیم رابط

يکی ديگر از انواع ترموكوپل ها كه از نظر شكل فيزيكي تنوع بسيار زيادي دارند ترموكوپل با كابل رابط ميباشد.
در اين نوع ترموكوپل سيم و يا كابل رابط مستقيما در نوك غلاف محافظتي كوپل شده است و به دليل حجم كوچك و نصب ساده در محلهايي كه فضاي كافي جهت نصب وجود ندارد بسيار مناسب است.انتخاب كابل مناسب با توجه به شرايط محيطي محل نصب از نكات مهم در هنگام خريد اين نوع ترمو كوپل مي باشد.

English
پاسخگویی سریع