ترموکوپل با سوکت

استفاده از ترموكوپل با سوكت براي نصب در محلهايي كه دسترسي ساده اي ندارد و همچنين فضاي كافي جهت اتصال الكتريكي وجود ندارد بسيار مناسب است. سادگي اتصال كابل رابط به ترموكوپل از طريق سوكت تعبيه شده ،قابل تعويض بودن كابل رابط در صورت بروز صدمات احتمالي،كوچكي اتصال الكتريكي يا همان سوكت از مزاياي ترموكوپل با سوكت است.

English
پاسخگویی سریع